Benjamin

CZJCH. CZCH., SKCH

 Benjamin z Milíčovských lesů a hájů

(Dakar x Cass)

*1.9.2020 22:11 / 485 g

Majitel : Pavel Paldus / Česká republika


Výběr do chovu :20.5.2023 - prošel bez vad 

KANDIDÁT DO CHOVU


Zdraví:

 Genetické testy:

Degenerativni myelopatie 𝗗𝗠 - 𝗡/𝗡 negativní (po rodičích)

Spinal Dysraphism 𝗦𝗗 - 𝗡/𝗡 negativní (po rodičích)

Hypomyelination (Shaking Puppy Syndrome) 𝗛YM - 𝗡/𝗡 (po rodičích)

Délka srsti I (dlouhá nebo krátká srst)
- 𝗟/𝗟
(po rodičích)

DOV - certifikát očních vad : prosté(2022,2023)
Skus : úplný, nůžkový 

Zkoušky:

ZV - I.cena 228 b.