Carmelo


Carmelo z Milíčovských lesů a hájů 

(Nugat x Cass)

*22.12.2021  4:53 hod.  472 g.

Majitel : Monika Zachová


Sveden dne 25.2.2023  BEZ VAD

Výběr do chovu 20.5.2023/ KANDIDÁT DO CHOVU


Zdraví :

Genetické testy:

Degenerativni myelopatie 𝗗𝗠 - 𝗡/𝗡 negativní (po rodičích)

Hyperuricosuria 𝗛𝗨𝗨 - 𝗡/𝗡 negativní (po rodičích)

Spinal Dysraphism 𝗦𝗗 - 𝗡/𝗡 negativní (po rodičích)

Hypomyelination (Shaking Puppy Syndrome) 𝗛YM - 𝗡/𝗡 (po rodičích)

Délka srsti I (dlouhá nebo krátká srst)
- 𝗟/𝗟
(po rodičích)


Certifikáty :